Escala Portal de l’Àngel

Reforma integralment d’escala protegida per patrimoni.
Recuperació d’estucat original d’envans.
Refer esglaonat amb paviments hidráulics recuperats i nous, seguint el disseny original.
Estudi cromàtic del estat inicial i recuperació de colors en la pintura, baranes i fusteria.

Descripció del projecte

  • Categoria: Comunitat de propietaris
  • Localització: Barcelona
  • Serveis: Restauració
  • Fotografia: Sara Adroer Martínez