Menu
R3tècnics

Comunitat de propietaris

Oferim als nostres clients tot tipus de serveis relacionats amb la rehabilitació i reparació d’edificis. A continuació, detallem el tipus més destacat de feines que oferim.

  1. Rehabilitació integral d’edificis.
  2. Neteja i reparació de façanes.
  3. Impermeabilització de cobertes.
  4. Reforços i reparacions estructurals.
  5. Rehabilitació de vestíbuls i escales.
  6. Renovació de les xarxes de distribució de les instal·lacions.
  7. Tractament de piscines.
  8. Petites reparacions.

A cada una d’aquestes feines podem donar respostes a totes les necessitats que tingui la comunitat de propietaris: projecte, càlcul d’estructures, instal·lacions, obra, informes, certificats, sol·licitud de llicencies d’obres… Tots aquests serveis s’ofereixen de manera individual, per tal d’adaptar-nos a les demandes concretes de cada client.