Política de privacitat

A R3 TECNICS REHABITECK, S.L. ens preocupem per la privacitat i la transparència.

 

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

R3 TECNICS REHABITECK, S.L.

B66404732

Avda. Portal de l’Angel, 23, 4º 1ª – 08002 – Barcelona – BARCELONA

932809091

administracion@r3tecnics.com

A continuació, us expliquem en detall els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa als mateixos.

 

Tractament de les dades dels clients

 1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A R3 TECNICS REHABITECK, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb el fi de gestionar els Currículums Vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal, entrevistes y altres tràmits necessaris per la recerca del millor candidat possible per a un lloc de treball determinat. En el cas de que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

 

 1. Durant quant temps conservarem les seves dades?

Dos anys des de la última interacció.

 

 1. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal pel tractament de les seves dades és:

 

 1. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cedeixen dades a tercers, excepte per obligació legal.

 

 1. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

 1. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a R3 TECNICS REHABITECK, S.L. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, R3 TECNIS REHABITECK, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercir materialment els seus drets dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament: administracion@r3tecnics.com

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

 

 1. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a R3 TECNIS REHABITECK, S.L. procedeixen del propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

Tractament de les dades dels clients

 1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A R3 TECNICS REHABITECK, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis. En el cas que no es facilitin les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

 

 1. Durant quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió, i si s’escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

 

 1. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal pel tractament de les seves dades és:

 1. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 

 1. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

 1. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a R3 TECNICS REHABITECK, S.L. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, R3 TECNICS REHABITECK, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercir materialment els seus drets dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament: administracion@r3tecnics.com.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

 

 1. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a R3 TECNICS REHABITECK, S.L. procedeixen del propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 

Tractament de les dades de potencials clients i contactes web

 1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A R3 TECNICS REHABITECK, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió de potencials clients que s’han interessat en els nostres productes i/o serveis, així com altres contactes comercials i realitzar, en el seu cas, l’enviament de comunicacions comercials inclusive per via electrònica. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

 

 1. Durant quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

 

 1. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal pel tractament de les seves dades és:

 

 1. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, excepte per obligació legal.

 

 1. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

 1. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a R3 TECNICS REHABITECK, S.L. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, R3 TECNICS REHABITECK, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercir materialment els seus drets dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament: administracion@r3tecnics.com.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

 

 1. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a R3 TECNICS REHABITECK, S.L. procedeixen del propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

Tractament de les dades del personal

 1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A R3 TECNICS REHABITECK, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió de personal; formació; prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut; elaboració de nòmines, segurs socials i cotitzacions; registre de jornada; accidents laborals, en el seu cas. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

 

 1. Durant quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació laboral amb la entitat i durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

 

 1. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal pel tractament de les seves dades és:

 

 1. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 

 1. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

 1. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a R3 TECNICS REHABITECK, S.L. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, R3 TECNICS REHABITECK, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercir materialment els seus drets dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament: administracion@r3tecnics.com.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

 

 1. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a R3 TECNICS REHABITECK, S.L. procedeixen del propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

Es tracten les següent categories de dades especials: salut.

Tractament de les dades de proveïdors

 1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A R3 TECNICS REHABITECK, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb el fi de dur a terme la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis contractats, així com de les persones de contacte. En el cas de que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

 

 1. Durant quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió, i si s’escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

 

 1. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal pel tractament de les seves dades és:

 

 1. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 

 1. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 1. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a R3 TECNICS REHABITECK, S.L. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, R3 TECNICS REHABITECK, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercir materialment els seus drets dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament:administracion@r3tecnics.com.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

 

 1. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a R3 TECNICS REHABITECK, S.L. procedeixen del propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 

Tractament de les dades de vídeo vigilància

 1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A R3 TECNICS REHABITECK, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb el fi de garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions, així com controlar i dirigir l’activitat laboral utilitzant els sistemes de vídeo vigilància del responsable. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

 

 1. Durant quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran un màxim de 30 dies, excepte comunicació a Jutjats i Tribunals.

 

 1. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal pel tractament de les seves dades és:

 

 1. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 

 1. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

 1. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a R3 TECNICS REHABITECK, S.L. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, R3 TECNICS REHABITECK, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercir materialment els seus drets dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament administracion@r3tecnics.com.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

 

 1. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a R3 TECNICS REHABITECK, S.L. procedeixen del propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són: