Divisió de dos pisos c/ Casp

Projecte de divisió d’un habitatge en dos pisos de l’Eixample de Barcelona en col·laboració amb l’arquitecte Sr. Francesc Gorgas.
Recuperació d’elements de fusteria i falsos sostres originals.
Canvi total de distribució creant espais oberts.
Actualització de cuines, banys i instal·lacions.
Tractaments de terres, envans i sostres.

Descripció del projecte

  • Categoria: Habitatge
  • Localització: Barcelona
  • Serveis: Arquitectura i reforma
  • Fotografia: Sara Adroer Martínez